باید برای ساماندهی زباله ها برنامه ریزی درستی اندیشید – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر نظری در کمیسیون خدمات شهر با موضوع مدیریت پسماند و کمیسیون بند ۲۰ گفت: در بحث فعالیت پسماند شهر مدتی است که مردم شکایت های بجا داشته اند و لازم است کار انجام شود. در این راستا برنامه ریزی درستی اندیشیده شده و باید کدورت افراد در این زمینه برطرف شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده 20 نیز در این راستا است، گفت: گزارش ها و تماس های مکرر در خصوص فعالیت زباله گردها وجود دارد و نمی خواهیم فشار بیشتری به مردم و حقوق شهروندان وارد کنیم. نقض شده است.

رئیس کمیته خدمات شهری شورای شهر همدان گفت: نمی توانیم شهر را به کانون فعالیت های پسماند تبدیل کنیم و برای جلوگیری از این امر باید هر چه سریعتر ساماندهی شود.

نظری افزود: موفقیت در معرفی شرکت در رفتن هیچ گونه ضایعاتی برای خرید مشاهده نمی شود و در این زمینه باید تصمیم مناسبی گرفته شود و نتایج آن به جامعه منعکس شود.

هدف از مدیریت پسماند شناسایی و مستندسازی آن است

رئیس مرکز تحقیقات شورای شهر همدان نیز هدف از ساماندهی پسماندها را شناسایی و ثبت آن می داند نه حذف این قشر، گفت: فعالان این حوزه نیز موظف به آماده سازی زمین برای این منظور هستند. و آنها می توانند این مهم را با سرمایه گذاری بخش خصوصی دنبال کنند، زیرا شهرداری تنها مسئول این امر نیست.

علی رضایی با تاکید بر اینکه شکایات مردم از فعالیت زباله گردها در سطح شهر افزایش یافته است، اظهار داشت: شهرداری موظف به جمع آوری و ساماندهی زباله است.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق ساماندهی پسماندها در حوزه فرهنگی، گفت: متاسفانه در شهرداری تلاش جدی در این زمینه صورت نمی گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات شورای شهر همدان تصریح کرد: روش های جمع آوری زباله نیز در ساماندهی پسماند بسیار موثر و مهم است و باید با آموزش شهروندی و فرهنگ سازی نسبت به دفع و تفکیک زباله اقدام شود.

دیدگاهتان را بنویسید