جزئیات حمله چند نفر به آمبولانس مهاجمان با ضرب و شتم تکنسین ها آمبولانس را سرقت کردند.


جزئیات حمله چند نفر به آمبولانس مهاجمان با ضرب و شتم تکنسین ها آمبولانس را سرقت کردند آمبولانس سرقتی با چند خودرو برخورد کرد و…دیدگاهتان را بنویسید