دستورالعمل سازمان لیگ در مورد نوشتن بیانیه های باشگاه – مرجع علم و فناوری


به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی فدراسیون فوتبال و مصوبات هیات مدیره سازمان لیگ، با عنایت به حساسیت لیگ های کشوری و با هدف جلوگیری از مرزبندی های غیر متعارف و ایجاد آرامش در جهت ارتقای سلامت و نشاط در جامعه در خصوص انتشار و صدور اطلاعیه ها/ اطلاعیه ها/ بیانیه های غیرفنی جهت مصاحبه خارج از حیطه مسئولیت، بیانیه کنفرانس مطبوعاتی، توسط مربیان، کادر فنی و اداری مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره باشگاه در مقابل فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، هیأت‌های فوتبال، باشگاه‌ها، کمیته‌های فدراسیون و اعضای باشگاه تصمیمات ذیل اتخاذ و از تاریخ صدور رأی لازم الاجرا خواهد بود. هشدار:

لیگ دسته سوم / لیگ دسته دوم فوتبال و فوتبال ساحلی و لیگ برتر بانوان

سرمربی / کادر فنی و اداری، مدیر اجرایی یا اعضای هیئت مدیره

1- 200 میلیون تومان جریمه بار اول

برای بار دوم 2 تا 300 میلیون تومان جریمه

3- بار سوم و تکرار 400 میلیون تومان جریمه نقدی

ادامه فعالیت منوط به پرداخت جریمه توسط مقصر است.

صدور اطلاعیه و … و از طریق روابط عمومی و باشگاه – مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره است و مسئولیت پاسخگویی مستقیماً بر عهده مدیر عامل است.

سرمربی / کادر فنی و اداری، مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره لیگ دسته اول

1- 500 میلیون تومان جریمه بار اول

2- یک میلیارد تومان جریمه برای بار دوم

3- برای بار سوم و تکرار 1.5 میلیارد تومان جریمه نقدی

ادامه فعالیت منوط به پرداخت جریمه توسط مقصر است.

صدور اطلاعیه و … و باشگاه و روابط عمومی – مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بوده و مسئولیت پاسخگویی مستقیماً بر عهده مدیر عامل می باشد.

سرمربی لیگ برتر / کادر فنی و اداری، مدیر اجرایی یا اعضای هیئت مدیره

1- برای اولین بار 2 میلیارد تومان جریمه

2-3 میلیارد تومان جریمه برای بار دوم

3- برای بار سوم و تکرار 4 میلیارد تومان جریمه نقدی

ادامه فعالیت منوط به پرداخت جریمه توسط مقصر است.

صدور اطلاعیه و … و باشگاه و روابط عمومی – مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بوده و مسئولیت پاسخگویی مستقیماً بر عهده مدیر عامل می باشد.

ضمناً علاوه بر تخلفات مالی مذکور، بنا به مسئولیت مدیران عامل باشگاه ها، هرگونه تخلف از این دستورالعمل برای تصمیمات انضباطی شدیدتر «غیرمالی» به کمیته های داوری فدراسیون ارجاع خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید