نحوه باز کردن پورت در فایروال Iptables


با آموزش نحوه باز کردن پورت در فایروال Iptables در خدمت کاربران عزیز هستیم. این فایروال برای لینوکس توسعه یافته است و می توان گفت فایروال نسبتا قدرتمندی است. همانطور که می دانید به خاطر سپردن دستورات فایروال Iptables کار ساده ای نیست و باید پیچیدگی آن را در نظر داشته باشیم. یکی از رایج ترین کارهایی که کاربران لینوکس انجام می دهند، باز و بسته کردن پورت ها است. در این آموزش نحوه مشاهده یا باز کردن پورت ها را به شما آموزش می دهیم.

پورت را در Iptables باز کنید:

با وارد کردن دو دستور زیر در ترمینال، نقش جدیدی به فایروال شما اضافه می شود و به این ترتیب می توانید پورت مورد نظر را باز کنید.

iptables -A INPUT -p tcp --dport 1880 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 1880 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

در این مثال، پورت 1880 توسط فایروال باز می شود.

اگر قصد دارید پس از باز کردن پورت آن را ببندید، می توانید با استفاده از دستور زیر آن را حذف کنید.

iptables -D INPUT -p tcp --dport 1880 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -D OUTPUT -p tcp --sport 1880 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

لطفا توجه داشته باشید که پس از اضافه کردن قوانین خود، دستور زیر را در انتها اجرا کنید تا قوانین ذخیره شوند. در غیر این صورت پس از اولین راه اندازی مجدد سرور، تمامی دستورات از بین خواهند رفت.

در CentOS از دستور زیر استفاده کنید.

service iptables save

و از دستور زیر در اوبونتو استفاده کنید.

iptables-save

امیدواریم از این آموزش نهایت استفاده را ببرید.

همین حالا نظر خود را برای ما بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید