نرم افزار سایت ساز طراحی سایت فروشگاه اینترنتی فارکام


سایت ساز چیست؟

سایت ساز نرم افزار آماده ای است که برای طراحی سایت توسط برخی افراد یا شرکت ها طراحی شده است برای پیاده سازی صفحات وب استفاده می شود. در این نرم افزار از سیستم یا سانتی متر یا پورتال ها آماده استفاده در سروربا نام اختصاری نیز باشد تحت عنوانto be این نام اختصاری برای عبارت CMS است سیستم مدیریت محتوانرم افزار سروری است که این قابلیت را برای مدیر سایت ایجاد می کندتا بدون نیاز به طراحی مجدد سایت، محتوای سایت خود را تغییر دهید. مدیر سایت یکبار نیاز به سیستم دارد CMS طراحی و سپس برنامه نویسی و ایجاد چندین قالب آماده برای صفحات و نصب آنها در سایت کاربر.

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی

ویژگی های ایجاد سایت

با استفاده از قابلیت های سایت ساز، مدیر سایت می تواندمی تواند صفحاتی را از آن اضافه یا حذف کند یا آن را ویرایش کند. سایت ساز در مقابل سیستم هالایک ثابت HTMLقابلیت های بیشتری داشته باشد که در آن کاربر می تواندشما به راحتی می توانید محتوای سایت خود را به روز کنید. سیستم هایمدیریت محتوای وبWCM ، WCMS یا CMS وب سیستم نرم افزار مدیریت محتوا (CMS) در نظر گرفته شده استبه عنوان یک برنامه وب برای استقرار، ایجاد و مدیریت محتوا استفاده می شود HTML شناسایی شده و برای مدیریت و کنترل محتوای وب (اسناد HTML و تصاویر مرتبط). از جمله امکانات سایت سایز منتولید محتوا، کنترل محتوا، ویرایش و کارکردهای اولیه نگهداری وب سایت را می توان نام برد.

علاوه بر این، نرم افزار سایت ساز به کاربران خود اجازه می دهد تا سایت خود را بر اساس گزینه ها بسازندآنچه را که می خواهید طراحی و راه اندازی کنید. این سیستم دارای مجموعه ای از امکانات محدود و از پیش تعریف شده است که مدیریت سایت را آسان می کندآهسته البته، مدیران شی آنها باید در حین استفاده از این نرم افزار مراقب الگوریتم های گوگل باشند.

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی

انواع سایت ساز

آنلاین (در وب):

نرم افزار وب برخی از شرکت ها آنها به طور خاص طراحی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرنداز جمله این نوع سایت سازها را متعهد می شوند می توانمی توانید به سایت ساز پرتال مراجعه کنید. سازنده وب سایت به کاربران اجازه می دهدایجاد وب سایت خود را آسان کنید. از این نوع سایت سازقدرت وب سایت هاشروع به تجارت و تبلیغات کرد. علاوه بر این، سیستم آنلاین به کاربران اجازه می دهد تا به راحتی محتوا را مدیریت کننددادن

آفلاین (نرم افزار):

سایت سازهای آفلاین برای نصب روی رایانه های شخصی استفاده می شوندبرای تبدیل شدن به کاربران می توانند از نرم افزار آفلاین استفاده کنندمی توانند وب سایت خود را طراحی کرده و پس از انجام تمامی مراحل آن را در وب سایت قرار دهنددامنه مورد نظر را تنظیم کنید. نرم افزار آفلاین به «نرم افزار طراحی سایت» معروف است.که باید انجام شود

تفاوت بین سایت سازان آنلاین و آفلاین

در حالی که سایت سازان آنلاین معمولا از کاربران خود سوال می کنندبرای ثبت نام قبل از استفاده از امکانات، این امکان در سایت سازهای آفلاین وجود ندارد.

چند نرم افزار برای ایجاد سایت برای اهداف تبلیغاتی، نمونه هایی از وب سایت هابه مشتریان ارائه می شودامکاناتی را که سایت سازان آنلاین در اختیار مردم قرار می دهندجدا از سایر گونه هاbe در این نوع سایت سازها، سرعت بالا و رابط کاربری پنل یک ویژگی مهم محسوب می شود. علاوه بر این، همه مردم می توانندآنها می توانند بدون داشتن هیچ گونه مهارت برنامه نویسی از سیستم ها استفاده کننداز سایت ساز استفاده کنید. در این بین، ما به تجربه ساخت سایت های آفلاین و اغلب از طراحان وب سایت حرفه ای استفاده می شودبودن

خدمات و پشتیبانی فنی در سایت سازهای آنلاین با استفاده از فایل ها ارائه می شود و فیلم های آموزشیتوانایی هدف قرار دادن کاربران اگرچه چنین گزینه ای برای سایت سازان آفلاین وجود ندارد.

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی


0
0
نکته ها

به مقاله امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید